free site maker

WeConnect.

Stimuleren van emotionele veiligheid en verbinding bij middelbare scholieren.

Wat is WeConnect?

Emotionele veiligheid en verbinding.

WeConnect stimuleert leerlingen zichzelf te laten zien, met al hun kwetsbaarheden en imperfecties. Dit zorgt voor verbinding, persoonlijke groei, wederzijds begrip en respect en een positieve en veilige cultuur op school. WeConnect bestaat uit een aantal interactieve workshops waarin middelbare scholieren tussen de 14 en 17 jaar gestimuleerd worden om zichzelf open te stellen.

School is de plek waar zowel persoonlijke als maatschappelijke problemen tot uiting komen. Het is ook de plek waar leerlingen zich ontwikkelen, zowel cognitief als emotioneel. Dit is een onmisbare fase in het ontwikkelen van je identiteit maar wordt vaak als lastig ervaren.

Er is weinig ruimte om anders te zijn dan normaal. Toch is ieder persoon anders en wil iedereen graag gehoord en gezien worden. Om als persoon te groeien, is verbinding met elkaar cruciaal. In WeConnect ervaren leerlingen hoe het is om zichzelf te laten zien. 

Waarom WeConnect?

School is leuker in een veilige omgeving.

01.

Emotionele Veiligheid

Onder begeleiding van coaches en begeleiders en binnen de vertrouwde klas en school, leerlingen stimuleren zichzelf te laten zien.

02.

Verbinding

Door puur jezelf te laten zien middels interactieve werkvormen, zal er onderling begrip en wederzijds respect ontstaan.

03.

Chill

Serieuze gesprekken afwisselen met interactieve spellen staat garant voor een veilige, laagdrempelige en leuke middag.


Er is weinig ruimte om anders te zijn dan normaal. Toch is ieder persoon anders en wil iedereen graag gehoord en gezien worden. Om als persoon te groeien, is verbinding met elkaar cruciaal.

Wat ga je doen in WeConnect?

Emotionele veiligheid en verbinding.

Normaal gesproken organiseren wij het programma voor 75 tot 80 leerlingen. De ervaringsmiddag is geheel Corona-proof in te richten voor 25-30 leerlingen.

WeConnect bestaat uit verschillende ervaringsworkshops. Docenten ervaren het programma eerst zelf, zodat ze de leerlingen daarna goed kunnen begeleiden.

• Start met een ervaringsworkshop We Connect voor docenten van 2 uur
• Een ervaringsmiddag We Connect voor 75 tot 80 leerlingen van 2,5 uur 
• Optioneel: ‘We meet again’ workshop voor 75 tot 80 leerlingen ter afronding na een paar maanden van 1,5 uur 
• Optioneel: begeleiding van docenten tussendoor 

De workshops bestaan uit verschillende activiteiten waarbij we serieuze gesprekken afwisselen met interactieve spellen, zoals de complimentendouche. Hierdoor blijft de middag veilig, laagdrempelig en leuk.  

Voorbeelden van werkvormen

Keuzestellingen

Elke groep krijgt een envelop met stellingen. Iedereen mag er een uitkiezen waarna deze stelling besproken wordt met de gehele groep. Anderen mogen hierop reageren en vragen stellen waarom hij/zij het wel/niet eens is met de stelling.

Uit de knoop

Het doel is om uit de knoop te komen maar ten alle tijden elkaars handen vast te blijven houden. De opdracht is volbracht als iedereen in een cirkel hand in hand staat.

In de cirkel

Tijdens deze workshop worden allerlei verschillende vragen gesteld. Jongeren krijgen in deze les beter zicht op wie de ander is. Leerlingen mogen in de cirkel stappen als ze zich kunnen vinden in de stellingen. Deze werkvorm creëert saamhorigheid, maar ook respect en inzicht in de ander en zichzelf.

Over ons

wiltgroei weconnect anke merkx

Het team van WILTgroei

anke merkx wiltgroei weconnect

Anke Merkx

wiltgroei weconnect

WeConnect is een initiatief van Anke Merkx en wordt uitgevoerd in samenwerking met WILTgroei. Anke is coach en psychodynamisch therapeut i.o. (www.ankemerkx.nl) en als projectleider verbonden aan WILTgroei.

WILTgroei is een warm collectief waar gedreven professionals samen werken aan verandering en vernieuwing binnen teams en organisaties. We voelen ons verbonden met zorg & welzijn, onderwijs, overheid en initiatieven gericht op een betere wereld. Waar wij komen groeit plezier en ervaren mensen meer zin in hun werk. 

WILTgroei faciliteert en ondersteunt WeConnect. Vanuit WILTgroei verzamelen we een zwerm van coaches en begeleiders om ons heen. Dit zijn mensen werkzaam in verschillende andere domeinen/banen en met ruime ervaring in coaching en begeleiding. Het zijn deze mensen die op een verantwoorde en professionele manier leerlingen begeleiden op de ervaringsmiddag en in de diverse werkvormen. 

CONTACT

Wij komen graag met een team ervaren coaches en begeleiders naar jouw school toe om WeConnect tot een succes te maken!

Mocht je meer willen weten, dan komen we graag in contact met jou.

E-Mail:

weconnect@wiltgroei.nl

Tel:

06 236 692 45

Web:

www.wiltgroei.nl

© 2020 WeConnect | WILTgroei.nl